text.compare.title

text.compare.empty.header

Noticias

Premi de comunicació científica "Joan Lluís Vives"

      
Imatge: Xarxa Vives d'Universitats
Imatge: Xarxa Vives d'Universitats

Per participar, cal presentar un article periodístic escrit en català, original, inèdit i no premiat en altres concursos.

L'objectiu del premi és fomentar les habilitats comunicatives dels estudiants de doctorat.

Edició 2008:  bases de la convocatòria

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

OBJECTE
Podran participar aquelles persones que tinguen inscrita i sense defensar públicament,amb data anterior a 31 d'octubre de 2008, una tesi doctoral en un programa de doctorat d'alguna de les universitats de la Xarxa Vives.

REQUISITS
1. Per a participar caldrà presentar un article periodístic d'una extensió màxima de 8 fulls (1.800 caràcters amb espais inclosos per full), la temàtica del qual haurà de ser la de la mateixa tesi doctoral, que faça incidència, sobretot, en l'interès científic i social de la recerca en curs.
2. Cada autor només podrà presentar un únic article, escrit en català, original, inèdit i no premiat en altres concursos, emmarcat en una de les dues modalitats següents:
(a) ciències socials i de l'educació, i humanitats i (b) ciències bàsiques, ciències de la salut, enginyeries i arquitectures.

QUANTIA
Hi haurà dos premis indivisibles, un per modalitat, de 1.500 euros i la publicació dels dos articles guanyadors en les revistes El Temps, L’Espill i Mètode. Els premis en metàl·lic se subjectaran als impostos o retencions vigents segons la llei.

TERMINI
El termini de presentació d’originals finalitzarà el 28 de febrer de 2009 (inclòs).

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
1. Els articles s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13 – 46010 València), bé en persona o bé per correu certificat, adreçats a la Càtedra de Divulgació de la Ciència.

2. També caldrà enviar l’article per correu electrònic a l’adreça pcc@vives.org,preferentment en format PDF.

3. Caldrà fer constar en la portada el títol de l’article i el nom del premi al què es presenta, així com el nom de l’autor, l’adreça, el telèfon de contacte i el número de DNI de l’autor/a de l’obra, i les dades de notificació en cas que siguen diferents a les anteriors.
4. Caldrà adjuntar l’acreditació d’haver inscrit la tesi en un programa de doctorat amb
anterioritat al 31 d’octubre de 2008.
5. Caldrà adjuntar l’adreditació que la tesi no ha estat defensada prèviament al 31 d’octubre de 2008, signada pel director del departament.
6. Caldrà adjuntar una declaració del caràcter original i inèdit del treball.

JURAT I RESOLUCIÓ
1. El jurat estarà constituït per professorat de les universitats de la Xarxa Vives i altres professionals vinculats a l'àmbit del premi.
2. El jurat podrà declarar deserts els premis establerts.
3. La decisió del jurat es farà pública coincidint amb la reunió del Consell General de
la Xarxa Vives que tindrà lloc al juny de 2009.
4. La participació en aquest concurs implica l'acceptació total de les seues bases.
Qualsevol dubte que puga sorgir el resoldrà el jurat.
Més informació a pcc@vives.org.


    Tags:

    Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.